forum.MMA.si

Borilne veščine, borilni šport, trening, fight tekmovanja, oprema za borce

Nisi prijavljen!

#1 15.04.2012 19:26:42

tae
MODRI rang [III ]
Registriran: 24.02.2010
Objav: 20

Vrste Jiu-Jitsu

Katere vrste Jiu-Jitsa obstajajo in kakšne so razlike med njimi?

Zadnjič urejal tae (15.04.2012 19:30:46)

Odsoten

 

#2 16.04.2012 10:08:00

guc
VIJOLIČNI rang [I ]
Registriran: 19.02.2008
Objav: 47

Re: Vrste Jiu-Jitsu

hjoj obstaja ogromno vrst jujitsa... zelo na grobem pa se deli na tradicionalni, moderni in športni...
tradicionalni je bil namenjen vojni, moderni (pogosto imenovani tracidionalni) je namenjen samoobrambi ter športni, ki je namenjen pač tekmovanju v borilnih športih... iz samega ju jitsa so se razvile podzvrsti in izpeljanke kot so: Daito-ryu aiki-jujutsu
Hontai Yoshin-ryu
Kashima Shin-ryū
Kitō-ryū
Kukishin-ryū[9]
Kyushin Ryu
Sekiguchi Shinshin-ryu
Sosuishitsu-ryu
Takenouchi-ryu
Tatsumi-ryu
Tenjin Shinyo-ryu
Yagyu Shingan Ryu
Yoshin Ryu

pa tudi samostojne borilne veščine: aikido, judo, brazilski ju jitsu ... brazilski ju jitsu in judo sta fina za parter ter mete pr MMAju ... manj sta pa usmerjena v samoobrambo....

Odsoten

 

#3 16.04.2012 10:08:46

guc
VIJOLIČNI rang [I ]
Registriran: 19.02.2008
Objav: 47

Odsoten

 

#4 16.04.2012 20:12:10

tae
MODRI rang [III ]
Registriran: 24.02.2010
Objav: 20

Re: Vrste Jiu-Jitsu

guc, a si ti mogoče prisoten tudi na tekaškem forumu? (če nisi se ti opravičujem, nekdo ima tam enak vzdevek tvojemu in prav tako se ukvarja z borilnimi veščinami).

Ali sem prav razumel, da sta se iz ju jitsa razvila tudi aikido in judo?

Odsoten

 

#5 16.04.2012 22:11:20

guc
VIJOLIČNI rang [I ]
Registriran: 19.02.2008
Objav: 47

Re: Vrste Jiu-Jitsu

ja bil sem pred leti (preden sem v mma vode šel). itak iz ju jitsa se je razvilo veliko borilnih športov in veščin... ju jitsu je bil namenjen predvsem golorokem bojevanju, če je samuraj izgubil oba meča (kratkega in dolgega) zato je bilo veliko poudarka na efektivnih vzvodih in metih...standup boks in kick  tehnika ni imela veliko smisla verjetno... judo je nastal kasneje in se je oblikoval predvsem v borilni šport... aikido ima čist svojo filozofijo - je sicer ne poznam dobro, se mi zdi pa da se vse vrti bolj okoli tega, da nasprotnika ne poškoduješ oziroma da gre za striktno defenzivno borilno veščino.... brazilski ju jitsu je pa spet nekaj čisto posebnega - posebna veja ki se je razvila v Braziliji - sicer ima tudi samoobrambni del kot borilna veščina - vendar njena najmočnejša odlika danes, predvsem v športu, je zagotovo parter - borba na tleh ...  potem so pa še druge različice ju jitsa kot je small circle ju jitsu (mislim da ga delajo pr Kempo Arnisu poleg Kempo Karateja) itd.

Zadnjič urejal guc (16.04.2012 22:12:13)

Odsoten

 

#6 16.04.2012 22:14:11

guc
VIJOLIČNI rang [I ]
Registriran: 19.02.2008
Objav: 47

Re: Vrste Jiu-Jitsu

Zgodovinski razvoj juda

Začetek juda je povezan z življenjem japonskega učenjaka Džigora Kana (1860 - 1938), katerega dosežki, pomen in ugled v japonski družbi so primerljivi z začetnikom modernih olimpijskih iger, francoskim baronom Pierrom de Coubertinom.

Ju jutsu kot izvor
Džigoro Kano se je rodil leta 1860 in tako odraščal v viharnem obdobju popolne prenove japonske družbe po revolucionarnih dogodkih Meidži obnove. Takorekoč čez noč je večina družba zavrgla stare, fevdalne vrednote in znanja, ki so dobila ugled zastarelosti, neuporabnosti, manjvrednosti, ter začela hlastati po in proučevati vse, kar je bilo drugačno, tuje, neznano, moderno, predvsem pa evropskega in ameriškega porekla. Prehod iz fevdalizma v moderno industrijsko družbo, ki je v Evropi trajal nekaj stoletij, je na Japonskem trajal le nekaj desetletij.
Kano je to vznemirljivo obdobje novih možnosti temeljito izkoristil in se, kot pozoren opazovalec in izredno nadarjen učenec z močno voljo, pretežno neobremenjen s preteklostjo, temeljito poučeval o mnogih vidikih družbeno-politično-gospodarskega razvoja. Bil pa je majhne in šibke postave in zaradi tega tarča mnogih močnejših sovrstnikov. Očetovemu nasprotovanju navkljub se je trdno odločil, da se bo naučil goloroke borbe, ju jutsuja. Težavo je predstavljalo dejstvo, da so veščine ju jutsuja, kot ostanek fevdalne preteklosti, veljale za nazadnjaške, nasilne in necivilizirane, nepotrebne. Mnogo še živečih mojstrov je poučevanje opustilo, tako zaradi pritiska družbe kot pomanjkanja učencev, mnogo vrst veščin pa je zaradi smrti ostarelih mojstrov izumrlo še v času fevdalne ureditve. Mladi Džigoro je sicer našel učitelja, a ta je menil, da je fant premlad in ga je hitro odpravil le z nekaj lekcijami. Šele po vpisu na univerzo leta 1878 je našel prave učitelje in začel neumorno vaditi različne oblike ju jutsuja.
V treh letih je veščine dodobra spoznal in jih začel podrobneje proučevati in tudi izboljševati ter nadgrajevati. Proučeval pa je tudi ozadje in zgodovino veščin ju jutsuja in spoznal, da mnoge vsebujejo, kljub slabemu ugledu zaradi nasilne preteklosti, mnoge pozitivne vrednote in načela. Skozi vadbo se je Kano telesno izdatno okrepil, volja in samozavest, ki mu jih že prej, kljub šibkosti, ni manjkalo, pa sta se še okrepili. Tako je hitro spoznal, kako veliko vrednost imajo lahko borilne veščine v smislu okrepitve telesa, zdravja in duha ter razvoja osebnosti. Bil je mnenja, da bi morali zaradi teh pozitivnih vrednot, take borilne veščine vaditi vsi, ki skušajo živeti polno in kakovostno in se razviti v celovite osebnosti.

Preoblikovanje in nadgraditev ju jutsuja v judo
Vendar so bile stare veščine premalo urejeni skupki velike množice gibov brez splošnega načela, nevarne za vadbo, nekatere tehnike so slonele le na surovi moči. Kano je v vseh začutil načelo premagovanja nasprotnika z najučinkovitejšo uporabo sile in razuma, kar je pomenilo usmerjanje nasprotnikove sile proti njemu samemu s prilagajanjem nasprotniku, kakor tudi uporabo čimmanjše lastne sile. Na podlagi tega načela je Kano osvojeno znanje starih veščin uredil na novo, veliko bolj sistematično, in pri tem opustil mnoge na surovi moči temelječe gibe ter dodal nove ali izpopolnil obstoječe gibe in juh napravil še učinkovitejše. Ob tem je stremel k čimbolj varni vadbi, kar bi omogočilo, širitev med večje število ljudi.
Z vsem tem je razširil in nadgradil ter presegel ožji namen in vidike starih »ju jutsujev«, »veščin mehkobe«, zato je svojo veščino, da bi jo ločil od starih, tako zaradi družbene stigme kot zaradi dejanske razlike, poimenoval »judo«, »mehka pot«. Z namenom širjenja svoje veščine med ljudi je leta 1882 osnoval šolo Kodokan; »kodokan« pomeni v prevodu »hiša (kan) učenja (ko) poti (do)«. Kano je judo poučeval vzporedno z poučevanjem književnosti na elitni šoli Gakušin.

Razvoj juda
V nekaj letih je judo postal izredno priljubljen, tako med novimi učenci, kot med učenci in mladimi mojstri nekdanjih veščin ju jutsuja. Seveda je prihajalo tudi do trenj med »pravovernimi« pristaši starih veščin in novodobnimi judoisti. A judo je pridobil družbeni ugled kot moderna in civilizirana veščina, tako da je prepoznavnost starih veščin pospešeno izginjala; judo je začel nadomeščati ju jutsu kot glavno obliko goloroke borbe, tudi zaradi uvedbe v javni šolski sistem. Judo se je tudi ves čas dopolnjeval in razvijal, odpravljale so se mnoge pomanjkljivosti, kot npr. borba na tleh, ki je judo sprva ni vseboval. Postopno se je do začetkov 20. stoletja, s pomočjo še živeč mojstrov veščin ju jutsuja, izoblikoval enotni in sistematično urejeni učni program.
Kano je, podobno kot baron De Coubertin, proučeval tudi teorijo modernega športa v Evropi, nanj so vplivala predvsem angleška načela sodelovanja za skupni cilj in osebnega žrtvovanja za splošno dobro ter idejo moštvenega duha. Koncept športa je bil dotedaj na Japonskem neznan, zaradi pozitivnih vrednot, ki jih vsebuje, pa se je Kano zavzemal za oblikovanje in širjenje športov nasploh ter tako bil začetnik modernega športa na Japonskem. Tudi svoj judo je delno oblikoval po zahodnjaških športnih načelih, saj odražajo globljo miselnost, ki je bila del azijske filozofije Zen, močno vpletene v japonsko družbo, hkrati pa delno predstavljajo bolj humano obliko nekdanjih vojaških načel bušida. V judo, ki je že v osnovi poznal prosto nadzorovano borbo, kakor tudi občasna tekmovanja, se je kmalu vnesel element modernih športnih tekmovanj s pravili in točkovanjem. Kanov namen je bil uvesti športno-temovalni vidik kot dopolnilo širši veščini.

Judo je po Kanovi smrti leta 1938 nadaljeval svojo pot, tako v smeri veščine, še bolj pa v smeri tekmovalnega športa. Kodokan je iz preproste šole prerasel v večjo organizacijo s sedežem v Tokiu, ki širi, razvija in skrbi za judo v vseh pogledih, a kmalu so se, zaradi priljubljenosti po svetu, pojavile še širše zastavljene organizacije (International Judo Federation - IJF), ki še vedno tesno sodelujejo z organizacijo Kodokan. Ta ima še danes velik ugled, predvsem kot bogata zapuščina Džigora Kana.
Leta 1964 je bil judo prvič prikazan na Tokijskih poletnih olimpijskih igrah, leta 1972 pa je postal polnopravna olimpijska disciplina. Od takrat se je judo vse bolj usmerjal k športnemu vidiku, ki danes prevladuje v takšni meri, da mnogi niti ne poznajo juda kot širše veščine. Mnenja o prednostih in slabostih take usmeritve so deljena.

Širitev juda po svetu
S ponovno vzpostavitvijo in širitvijo trgovskih in političnih stikov Japonske s svetom v začetkih 20. stoletja, pa tudi s potovanji posameznikov z namenom kulturne izmenjave, se je širil tudi judo. Bodisi prek Japoncev, ki so potovali po svetu, bodisi prek tujcev, ki so prišli na Japonsko in se tam juda naučili ter ga širili po svoji vrnitvi domov. Širitev juda po svetu je bil tudi namen njegovega začetnika, saj je bil prepričan o njegovem pomenu za dobro ljudi z vsega sveta. Do danes je judo postal s tega vidika najuspešnejša japonska borilna veščina, morda tudi azijska; po nekaterih štetjih je judo po številu udeležencev, ki naj bi jih bilo prek 30 milijonov, tretji najmnožičnejši šport na svetu. Krovna organizacija IJF pa je s 175 državami članicami najmnožičnejša športna organizacija znotraj olimpijskega komiteja.
S širitvijo juda po svetu je povezano tudi oblikovanje novih oblik sorodnih veščin. Tako je recimo prek naukov potujočega judoista Mitsuja Maeda, znanega pod špansko-japonskim vzdevkom »Conde Koma«, »baron težav«, v Braziliji nastal danes medijsko zelo izpostavljeni brazilski ju jutsu oz. Gracie ju jutsu. Podobno je iz juda nastal Sambo, ruska oblika goloroke borbe, kakor tudi mnoge moderne oblike »ju jutsuja« oz. samoobrambe, razvite v Evropi in ZDA tekom 20. stoletja, ki so podlagi juda postopno dodajale elemente iz mlajših aikida in karateja, pa tudi domačih oblik rokoborbe in boksa. Ker se je judo dokončno uredil in sistematiziral nekaj let po začetkih širjenja po svetu, je bil osnova mnogim izpeljanim oblikam izvornejši judo. Poleg njihovega neodvisnega razvoja in dodatnih vplivov skozi čas, je tudi to eden izmed razlogov za njihovo ločitev od sodobnega juda.

Zadnjič urejal guc (16.04.2012 22:16:39)

Odsoten

 

Noga deske